×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 341

نویسندگان: عباس طاهرپورباریکی و مرتضی احمدی

عنوان مقاله: مالتی پلکس به شیوه تقسیم طول موچ ونقش پروتکلهای موچود

چکیده: این مقاله وظایف وکاربردهای اجزای سیستم مالتی پلکس به شیوه تقسیم طول موج را پوشش می دهد.عملکرد هرقطعه به طور جداگانه بحث میشود .اصطلاحات بکار رفته درادغام به شیوه تقسیم طول موج نظیر تفرق ونسبت سیگنال نوری به نویز ازطریق بررسی کیفیت سیگنال نوری اندازه گیری میشود وبه عنوان عاملهای کلیدی در طراحی واجرای سیستم مالتی پلکس فوق بکار میرود.ازفرستنده تا گیرنده کیفیت سیگنال نوری ومسیر که ازطریق ان سیگنال میگذرد تعیین کننده این موضوع است که ایا بطور موفق اشکارسازی شده ودرسمت گیرنده بازیابی شده است.هرکدام ازاین از این نوع اندازه گیری سیگنال ورابطه ان با سیستم ادغام به شیوه تقسیم طول موج پرداخته میشود.
واژه های کلیدی: ادغام به شیره تقسیم طول موچ –فرستننده گیرنده های نوری-ابزارهای حذف واضافه نوری-تفویت کننده نوری-پاشندگی-تضعیت ونسبت سیگنال نوری به نویز.
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.