×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 381

نویسندگان: سید محمد هاشمی - زهرا راعی

عنوان مقاله: بررسي نتايج سنجش آمادگي تحصيلي كودكان و سلامت جسمي شهرستان خليل آباد در بدو ورود به دبستان در سال تحصيلي 90-1389

چکیده: آينده هر جامعه به سلامت كودكان آن وابسته است و جامعه اي پايدار خواهد ماند كه در حفظ و نگهداري و تربيت كودكانشان موفق باشد .سنجش آمادگي تحصيلي پيش از ورود كودكان به سيستم آموزشي رسمي در بسياري از كشورهاي جهان مورد توجه قرا گرفته است . در مجموع ، آزمون سنجش آمادگي تحصيلي ، توانايي كودك را براي سازگاري با الزامات نظام آموزشي كشور و مدرسه و نيز فراگيري محتواي برنامه هاي آموزشي مورد سنجش و توجه قرار مي دهد .
روش پژوهش: بررسي حاضراز نوع توصيفي –مقطعي مي باشد. جمعيت مطالعه ، شامل 763 كودك 6 ساله متقاضي ورود به دبستان در سال 1389 در شهرستان خليل آباد بودند كه در پايگاه سنجش از جهت سلامت جسمي و ارزيابي مقدماتي بررسي شدند واطلاعات حاصل توسط نرم افزار SPSS آناليز گرديد .
نتايج :
از مجموع 763 مورد ، 249 نفرساكن شهر ( 63/32%) و 514نفرساكن روستا ( 37/67%)بودند . تعداد دختران 369 نفر ( 36/48%) و پسران 394 نفر ( 64/51%) بود. يافته ها نشان دادكه 96/3% نمونه ها از لحاظ قدبه سن صدك 3 و كمتر ، 4/54% از لحاظ BMI صدك 5 وكمتر ، 14/17% داراي مشكل بينايي ، 79/0 % داراي مشكل شنوايي ، 89/62% داراي دندان پوسيده ، 95/4% داراي دندان كشيده شده و 25/0 درصد داراي دندان پرشده بودند . هيچ كدام از نمونه ها مشكل رشك وشپش و كچلي سر نداشتند.از لحاظ سلامت جسمي ، 25/0 درصد داراي بيماري قلبي و آسم ، 12/2 درصد صرع و 56/1 % داراي اختلال رفتاري بودند .
بحث
شناسايي زود هنگام بيماريها و ساير اختلالات در كودكان و برنامه ريزي براي برطرف ساختن آنها از اولويت بالايي برخوردار است ، چرا كه با انجام اين آزمونها مي توانيم به بهبود سلامت و سير تحصيلي و موفقيت كودكان كمك نماييم .
واژه های کلیدی: آمادگي تحصيلي ، سلامت جسمي ، دانش آموز ، پيش دبستان ، خليل آباد
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.