×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 381

نویسندگان: زهرا راعی

عنوان مقاله: بررسي ميزان شيوع آنمي فقر آهن در بين دختران در شرف ازدواج مراجعه كننده به شبكه بهداشت و درمان خليل آباد در سال 1394

چکیده: كم خوني فقر آهن يكي از مهمترين مشكلات تغذيه اي و بهداشت عمومي در جهان به شمار مي رود بر اساس بر آورد سازمان جهاني بهداشت در حدود دو ميليارد نفر از مردم جهان به كم خوني فقر آهن دچارند .
اين مطالعه باهدف تعيين شيوع كم خوني فقر آهن در دختران در شرف ازدواج مراجعه كننده به شبكه بهداشت و درمان خليل آباد و تفاوت آن در شهر و روستا و نيز عوامل موثر بر شيوع در اين گروه از دختران انجام گرديد .
روش كار :اين مطالعه از دسته مطالعات مقطعي – توصيفي مي باشد كه بر روي 320 مورد دختر جوان كه براي مشاوره ازدواج به مركز بهداشت شهرستان خليل آباد مراجعه كرده بودند انجام شد
نتيجه گيري :
تفاوت قابل ملاحظه اي در درصد وقوع آنمي در روستا نسبت به شهر وجود نداشت .
همچنين نتايج نشان مي دهد كه بين شيوع آنمي فقر آهن و قاعدگي دختران به لحاظ كميت زماني رابطه خاصي برقرار است كه مويد اهميت قاعدگي دردختران است.
. بيشترين شيوع آنمي درروستا و در كساني بود كه قبل و بعد از غذا چاي استفاده مي كردند . و تحصيلاتشان زير ديپلم بود. با برگزاري جلسات آموزشي , توزيع پمفلت و كتابچه هاي آموزشي و آموزش چهره به چهره در گروه مورد مطالعه مي توان آگاهي آنان را در اين خصوص افزايش داد .
واژه های کلیدی: مزدوجين – آنمي فقر آهن –-مشاوره- خليل آباد
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.