نویسندگان: سارا فیروزیان

عنوان مقاله: نقش عدالت اجتماعی در سلامت روانی زن و اهمیت آن در سلامت خانواده

چکیده: امروزه مباحث مربوط به سلامت زنان در اولویت مباحث گوناگون جنسیتی زنان قرار گرفته است. جامعه‌شناسي جنسيت به اين نكته مي‌پردازد كه چطور تفاوت‌هاي جسماني مردان و زنان توسط فرهنگ و ساختار اجتماعي در جامعه و بر سرنوشت آنان منعكس مي‌شود. سلامت روانی زنان، در این میان قرن‎ها است که موضوع تامل و تفکر واقع شده است. زنان نیمی از جمعیت هر جامعه ای را تشکیل می دهند و در عین حال پرورش دهنده همه افراد جامعه هستند . پژوهش حاضر مطالعه ای مروری است که اطلاعات آن از روش کتابخانه ای از طریق بررسی تعداد بسیار زیادی مقاله، اینترنت و کتابهای مرتبط جمع آوری گردیده است. مطالعه حاضر به بررسی نقش سلامت روانی زن در سلامت خانواده و عوامل ایجاد کننده و تهدید کننده سلامت روانی زن می پردازد.از عوامل ضامن سلامت روانی زن می توان به حجاب و عفاف، عوامل اقتصادی- اجتماعی و به نقش رابطه سالم در خانواده اشاره کرد. عوامل تهدید کننده سلامت روانی نیز تحقیر و بی اعتنایی، سخنان ناپسند، کوتاهی در سپاس و تشکر، عدم تکریم و احترام یکدیگر، در محیط خانواده می باشد. با توجه به نقش بسزای زن در سلامت خانواده به نظر می رسد که بخش اعظم برنامه های بهداشتی و درمانی و منابع مورد استفاده در این خصوص می بایست با توجه به ابعاد مختلف سلامت این قشر تدوین گردد.
واژه های کلیدی: عدالت اجتماعی، سلامت زنان ، حجاب و عفاف، رابطه سالم، عوامل اقتصادی- اجتماعی، عوامل تهدید کننده
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.