×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 359

نویسندگان: سیده شیما محمدیان،روح اله سلیمانی

عنوان مقاله: برسی حقوق سلامت زناندر اسناد بین المللی

چکیده: یکی از ویژگی های حقوق بین الملل در ابتدای قرن بیست ویکم توسعه چشمگیر آن در زمینه حقوق بشر است.حقوق سلامت زنان بخشی از حقوق بشری بوده ویکی از مهم ترین بحث های است از دیر باز تاکنون در عرصه های مختلف اعم از حقوق داخلی وحقوق بین الملل مطرح می باشد. قریب یک قرن است که حقوق بین الملل قواعد رفتاری در زمینه های متنوع را مورد تصویب قرار داده که ارزش های مورد حمایت در این مصوبات عمدتا" مرتبط با حیات وتمامیت جسمانی انسان واحترام به شان وکرامت اوست.هر سال بیش از 500000 زن به لحاظ محرومیت از حقوق سلامت وبه لحاظ عدم پیشگیری راجع به بارداری وزایمان جان خود را از دست می دهند با این حال بسیاری از جوامع که وضعیت پایینی برای زنان قائلند مرگ مادران را ناشی از قسمت می دانند،از منظر حقوق بشر نوین که برابری(( جنسیت ها)) را تضمین می کند عدم تحقق ملاک های سلامت زنان را می توان نوعی بی عدالتی قلمداد نمود. اسناد بین المللی همواره اعمال ورفتارهایی را که سلامت روحی روانی ،جسمی،جنسی آنان را به مخاطره می اندازد را محکوم نموده ومورد تقبیح قرار داده است. گاهی اسناد بین المللی مذبور که عمدتا" ارشاد گونه اند و فاقد ضمانت اجرا می باشند رفتارهای را تقبیح ومنع می کند در عین حال جرم انگاری دقیق وکیفرگذاری آن را مطابق با حقوق داخلی وبر دوش دولت می گذارد. ا
واژه های کلیدی:
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.