×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 373

نویسندگان: فخری سادات احمدی

عنوان مقاله: نگاهی جامعه شناسانه به فضای مجازی وهویت زنان ایران؛ فرصت ها وتهدیدها

چکیده: فضاي مجازي به عنوان يكي از ويژگي هاي زندگي مدرن است كه همانند هر پديده اي كه منافع و اثرات مثبتي بر زندگي بشر دارد،داراي فرصت ها وتهدیدها نيز هست.دراین مقاله سعی برآن شده تا ضمن بررسی فضای مجازی وسایبر به عنوان یک مولود تازه در فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی،به این سوال پاسخ داده شود که گسترش تکنولوژیهای ارتباطی و فضای سایبری در بین زنان دارای چه پیامدهای است. در ابتدای این پژوهش درخصوص فضای سایبر و مجازی توضیحاتی ارایه می شود.در ادامه درخصوص تأثیر فضای مجازی بر زنان نشان خواهیم داد که پیشرفت فناوري هاي نوين ارتبـاطي و تحـولات حاصـل از آن، فرصت ها وچالش های را برای زنان به ارمغان داشته است.نتایج تحقیق حاکی از آن است که فرصت فضای سایبر برای زنان را مي توان تسهيل و تسريع ارتباطات و تبادل اطلاعات و.... دانست.مهم ترین تهدید فضای سایبر را مي توان به خطرافتادن حريم خصوصي افراد، انزوای معاشرتی ،از هم پاشيدگي بنيان خانواده وپذیرش زندگی غربی با هدف یکسان سازی فرهنگی غربی و...... معرفی نمود.روش ما در این تحقیق توصیفی-تحلیلی است.
واژه های کلیدی: فرصت ها-تهدید ها-زنان-فضای مجازی- فناوري هاي نوين ارتبـاطي.
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.